مورد ناشناخته

نظر من در موضوعات مختلف

مورد ناشناخته

نظر من در موضوعات مختلف

۱ مطلب با موضوع «متفرقه» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

شروع

مدتها بود تو دفترچه خاطراتم می نوشتم ولی از امروز تصمیم گرفتم اینجا بنویسم.

  • ناشناخته